použití vodíku

Vodík je velmi všestranná látka, využívaná v mnoha odvětvích.
Zejména v průmyslu, energetice, potravinářství a v chemickém průmyslu.


  • Doprava - palivo
  • Záložní zdroje
  • Chemický a farmaceutický průmysl
  • Elektronický průmysl a průmysl polovodičů
  • Elektrárny
  • Potravinářství - Hydrogenace olejů a tuků
  • Zpracování železných a neželezných kovů
  • Svařování a řezání
  • Sklo / křemen
  • Průmysl minerálních olejů – rafinérie
 
pouziti_vodiku.jpg