O společnosti

Společnost UNITED HYDROGEN, a.s. (IC: CZ28216580) byla založena v roce 2007 a nyní je členem mezinárodní skupiny UNITED HYDROGEN GROUP .

Ve společnosti UNITED HYDROGEN, a.s. si klademe za cíl, stát se významným hráčem na poli produkce vysoce kvalitního vodíku a aktivně se účastnit rozvoje vodíkového hospodářství v České republice a Evropské unii.

V roce 2007 jsme se stali členy České vodíkové technologické platformy (HYTEP) - www.hytep.cz, jejíž vznik byl iniciován ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako nástroj k podpoře vzájemné informovanosti subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a koordinace aktivit souvisejících s rozvojem těchto aplikací.

Své ambice opíráme o zkušenosti získané z majetkové účasti v americké společnosti General Hydrogen Of Tennessee (GHT), která se zabývá výrobou vodíku čištěním odpadních plynů v chemickém průmyslu již řadu let.

V současnosti patří mezi naše nejbližší plány v rámci rozvoje vodíkového hospodářství v ČR a EU zejména podpořit prvotní vznik trhu s vodíkem v komerčním a residenčním segmentu podporou vývoje a zaváděním na trh menších aplikací s využitím vodíku jako jsou mobilní systémy záložní energie v telekomunikacích, využití vodíku jako záložní energie pro rezidenční segment, spolupráce s producenty jiných alternativních energií a návaznost na jejich technologie a v rámci těchto aktivit také zastoupení výrobců vodíkových systémů pro ČR či EU region.

 
O společnosti